Historie Terstu

Historie osídlení Terstu sahá do dávné historie (období neolitu). Později byl Terst součástí Římské říše, díky čemuž získal své jméno a poměrně silné postavení, co by důležitý obchodní přístav. Po pádu Říma se Terst stal součástí Byzantské říše a později Benátské republiky. V 14. století se Terst stal součástí Habsburské monarchie. V 18. století se stal jejím nejdůležitějším přístavem. V 19. století dosáhl zřejmě největšího rozkvětu, což dokládá i výrazně vyšší počet obyvatel města, než je tomu dnes. Po druhé světové válce byl Terst nárokován Jugoslávií, avšak nakonec připadl Itálii. Zřejmě proto a vzhledem ke své poloze je Terst velmi multikulturním městem.

Více informací o historii naleznete na české popř. anglické wikipedii (avšak bez záruky správnosti údajů).